Hlavní strana >> Formuláre
 

Formuláre

Program obsahuje tieto formuláre.

 

Poštové formuláre

 • Podací lístok
 • Podací hárok
 • Výplatný zúčtovací lístok
 • Sumarny zůčtovací výkaz
 • Poukaz na adresu 2. trieda
 • Poštový peňažný poukaz U
 • Poštový peňažný poukaz H
 • Kniha výplatného
 • Kniha výplatného za rek. adr. zásielky
 • Evidencia poskytnutých zliav
 • Poštová sprievodka
 • Poštovný poukaz na účet, podací lístok
 • Poštovný poukaz na účet
 • Poštový poukaz na účet R
 • Poštový poukaz na účet R - 3–dielny

Poštové obálky

 • DL Obálka
 • Obálka - C6
 • Obálka - C5

Firma

 • Výdavkový pokladničný doklad
 • Zjednodušená faktúra
 • Príjmový pokladničný doklad

Zmluvy Firma

 • Pracovná zmluva
 • Dohoda o pracovnej činnosti
 • Plná moc

Sociálna Poisťovňa

 • ELDP (evidenčný list dôchodkového poistenia)
 • Mesačný výkaz poistného

Slovenská Sporitežňa

 • Potvdenie o príjme na základe daňového priznania za rok .....
 • Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti

 

 

 
  © 2024 PS Media s.r.o.   -  powered by redakce-online.cz         

%vymena_odkazu_vedle_sebe%